Werkproces Archieven: A 1.2

Plan van aanpak maken

  • Ik overleg en stem af met collega’s, de opdrachtgever en derden over het plan van aanpak.
  • Formuleer de inhoud van het plan van aanpak, vertaal het plan van aanpak in uit te voeren stappen, een globale planning, de benodigde tijd en de benodigde inzet van mensen en middelen en een grove calculatie.

Posts wat deze categorie betreft:

Nederlandse vertaling TeamBooking

Den Helder Texel – Wireframe